Yetenek Yönetimi


Başarılı, sektöründe lider, çalışanların öncelikle tercih ettiği şirketlerde yetenek yönetiminin doğru uygulandığını görüyoruz. Bu şirketler öncelikle kendilerini stratejik hedeflelerine ulaştıracak, özellikle kilit yönetici kadronun nasıl olması gerektiğini doğru belirliyorlar. Belirlenen yetkinlik ve niteliklerdeki kişilerin işe alınması, performanslarının takip edilmesi, geliştirilmesi, motivasyonları ve şirkette tutulabilmeleri Yetenek Yönetimi sürecini oluşturan önemli aşamalar. Yetenek yönetimi aslında iyi oluşturulmuş ve uygulanan insan kaynakları süreçlerini gerektiriyor.

Yetenek Yönetimi sürecinin şirketlerin stratejisi ve hedefleri ile örtüşmesi önemli. Yetenek Yönetiminde hedeflenen sadece en iyi çalışanları ya da geleceğin yöneticilerini belirlemek olmamalı, bundan daha önemli olan şirket organizasyonunun gelecekteki hedeflerini gerçekleştirmesi için gereken güçlü yönlerin ve yetkinliklerin belirlenmesi, böyle yöneticilerin şirkete kazandırılması ve tutulabilmesidir. Ayrıca kurum kültürüne uygunluk ta kriterlerden biri olmalı.

Yetenek Yönetimindeki en önemli aşama bence işe alım; şirketlerin ihtiyacı olan yetkinlikteki, yüksek potansiyelli yıldız yöneticileri veya yönetici adaylarını şirkete çekebilmek, işe alabilmek ilk amaç olmalı.

Şirketlerin rekabet avantajını sürdürebilmelerinin, performansı yüksek çalışanlarının şirkette kalma süreleri ile doğrudan ilintili olduğunu biliyoruz. Şirketler yüksek performanslı çalışanları ayırt edebiliyor, kariyer gelişimlerini takip edebiliyorlarsa, yani doğru bir yetenek yönetimi uygulamaları varsa, yıldız adayları daha uzun süre tutabiliyorlar ve bu da şirketin performansını ve devamlılığını pozitif olarak etkiliyor.

Yetenek yönetimi sadece şirketin yönetici pozisyonları için de düşünülmemeli, aslında organizasyondaki tüm anahtar fonksiyonların/pozisyonların yedeklenmesine dönük bir kariyer sistemi olmalı.

Yetenek yönetimindeki diğer önemli aşama Performans Yönetimi; şirketlerin iyi kurgulanmış performans yönetimi sistemleri olmalı.

Performans değerlendirmelerinin sistemli ve düzenli yapılması hem çalışanın gelişimine katkı yapacaktır hem de yıldız adayların belirlenmesinde belirleyici olacaktır. Performans değerlendirme sistemleri çalışan hakkında genel bir kanı yerine çalışanın yetkinliklerinin davranış bazında detaylı değerlendirilmesine yönlendireceği için çalışanın performansını daha gerçekçi  yansıtacaktır.

Aslında çok uluslu şirketlerde ve belli başlı Türk gruplarında böyle sistemler kullanılıyor. Ayrıca bu şirketlerin pek çoğunda ilerideki yöneticileri belirleyebilmek için ’Yetenek Havuzları’ oluşturuluyor. Yıldız çalışanların belirlenmesinde kullanılan araçlardan biri performans değerlendirme sistemi. Bir başka araç ise ’Geliştirme Merkezi’ (Development Center).  Performans değerlendirmesi sırasında yapılan değerlendirmeler çalışanın iş tanımı ve bu iş tanımının gerektirdiği yetkinlik ve hedefler baz alınarak yapılır. Bunun yanı sıra çalışanlar ileride aday olacakları pozisyonun gerektirdiği yetkinliklere göre de değerlendirilmelidir. Işte  ’Geliştirme Merkezi’ uygulamaları bu amaçla yapılıyor. Bir üst pozisyonda görev alacak yöneticilere karar verilirken bu pozisyona aday olarak seçilen çalışanlar, iş benzeri bir ortamda bir dizi değerlendirmeye alınıyor ve şirketin üst yönetiminin katıldığı bu uygulama boyunca davranışları/yetkinlikleri gözlemleniyor ve yıldız adaylar belirleniyor.

Performans değerlendirmelerinde bir başka tamamlayıcı yöntem de 360 Derece Geribildirim; bu sistem de de yönetici üstünün yanısıra astları ve kendisiyle aynı pozisyonda çalışan kişiler, hatta müşterileri tarafından da değerlendiriliyor ve böylece daha geniş kapsamlı bir değerlendirme yapılmış olunuyor.

~~alıntıdır~~

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu