Mobbing Yapan İşveren Hapis Cezası İle Yargılanacak

Vatandaşların hak ve özgürlükleri ne kadar geniş ve uygulanabilir nitelikte ise o ülkenin vatandaşları da o kadar özgür ve ferah yaşamaktadır. Ülkenin gelişmişliğinin göstergesi olarak görülen insan hakkı ve özgürlükleri, Anayasalarda belirlenmektedir. Bu hakların sınırları da Kanunlar kapsamında oluşturulmaktadır. İnsan hak ve özgürlüklerin en önemlilerinden birisi ise ÇALIŞMA hakkıdır. Çalışma hakkının en önemli ihlali olarak görülen Mobbing (psikolojik taciz) ise işverenin, işçiye karşı sistematik biçimdeuygulamış olduğu düşmanca ve ahlak dışı bir iletişim izlenerek ortaya çıkan bir nevi psikolojik terör olarak tanımlanabilir.

Mobbing, Türk İş Hukuku Doktrininde ve açılan hukuk davalarında yer almaktadır. Fakat mobbing nedeniyle eylemi uygulayan kişiler hakkında ceza yargılaması uygulamada bulunmamaktadır. TBMM Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonun raporunda ise Mobbing uygulayan kişiler hakkında TCK ‘da tanımlanan işkence-eziyet , vücut bütünlüğüne saldırı, çalışma hürriyetini engelleme, hakaret, tehdit suçları kapsamında yargılanması gerektiği vurgulanmıştır. Bu mevzuat çerçevesinde olduğunu düşünen ve Tekirdağ da yaşayan Bülent Çelikcan isimli Metalurji Mühendisi işçi, Türkiye’de örnek bir mücadeleye imza atmıştır.

Lüleburgaz Büyükkarıştıran’da faaliyet gösteren bir Döküm fabrikasında Metalurji Mühendisi olarak çalışan Bülent Çelikcan, 2010-2011 yılları arasında işveren vekilleri tarafından uygulanan Mobbing (psikolojik şiddet) iddiası nedeniyle fiili yapan şahıslar hakkında TCK 117/1(İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali) ve 96/1 (Eziyet etme) maddesi uyarınca Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştur. Savcılık ise psikolojik şiddet eyleminin TCK kapsamında uygulanacak bir maddenin olmadığını belirterek yapılan mobbing şikayetine suç ve cezada kanunilik ilkesi uyarınca kovuşturmaya yer olmadığı kararını vermiştir. İşçi, verilen bu karara Edirne Ağır Ceza Mahkemesine süresinde itiraz etmiş ve Edirne Ağır Ceza Mahkemesi de işçinin itirazını kabul ederek psikolojik şiddet uygulayan işveren vekilleri G.Ç ve M.S hakkında TCK 117/1 (iş ve çalışma hürriyetinin ihlali) ve 96/1 (eziyet etme) maddesi uyarınca haklarında kamu davası açılmasını sağlamış ve iddia edilen suçlar hakkında şüphelilerin yargılanmalarını istemiştir.

İşveren vekili olan şüpheliler G.Ç ve M.S haklarında iş ve çalışma hürriyetinin ihlali iddiasıyla 6 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası ve ayrıca işçiye eziyet etme iddiasıyla 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile Lüleburgaz Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanmaktadırlar. Şüphelilerin suçlu olup olmadığı yapılan yargılama sonucunda ortaya çıkacaktır.

Metalurji Mühendisi işçi Bülent Çelikcan tarafından yapılan bireysel hukuk mücadelesi sonucu emsal olduğunu düşündüğümüz ceza yargılaması ile artık işveren ve vekillerinin de işçiye uygulamış olduğu psikolojik şiddet sonucu yaptıkları eylemler nedeniyle Türk Ceza Kanunu kapsamında hapis cezası ile yargılanmalarının yolu açılmıştır.

Av.Suat Yurdseven

Ekrem Öztürk

Kırşehir’in tek Çerkez beldesi olan AKÇAKENT'TE doğdum. İş yaşamına 1984 yılında Ankara’da GALKON A.Ş de Çelik Konstrüksiyon Teknisyeni olarak başladım. Daha Fazla...

You may also like...

Bir yanıt yazın